Tro og love erklæring

I forbindelse med at S. C. Van Fonden har bevilget mig eller den organisation, jeg repræsenterer, financiel støtte, skal jeg oplyse følgende: